DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG SUỐI NÓNG QUANG HANH

Dự án bao gồm các phòng Xông Khô, Đá Muối, Xông Lạnh … của Tập đoàn SunGruop làm chủ đầu tư

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hanh
  • Địa chỉ: Cẩm phả, Quảng Ninh
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn SunGroup

Giai đoạn

  • Khảo sát và tư vấn
  • Vật tư vật liệu
  • Lắp đặt
  • Hoàn thiện

Hạng mục

  • Phòng xông khô,
  • Phòng đá muối
  • Phòng xông lạnh

KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN

NHẬN BÀN GIAO MẶT BẰNG

CHUẨN BỊ VẬT TƯ VÀ VẬT LIỆU

HÌNH ẢNH DỰ ÁN HOÀN THIỆN

Phòng xông hơi tuyết lạnh

Bể ngâm bồn sục

Hệ thống gia nhiệt cho onsen và phòng kỹ thuật

Tủ điền khiển của bể sục

Một số hình ảnh khác của dự án