Dự án vĩnh yên

Các dự án đã hoàn thành bao gồm các tỉnh thành: Thanh Hoá, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Hưng Yên… Các Resort lớn như Đại Lải, Tam Đảo, các chung cư cao cấp ở Hà Nội.

  • Khách hàng: West Leke Hoteel
  • Địa chỉ: Vĩnh Yên
  • Tên dự án: West Leke Hoteel
  • Thông tin dự án:

Một số hình ảnh của dự án

Kĩ năng

Đăng vào

10/12/2018